Ben se yon syantis ki gen karyè l baze sou rezoud pwoblèm.

Li pral pote yon apwòch fre ak pwogresiv pou pi gwo pwoblèm kominote nou an ap konfwonte. Avèk pwomotè/devlopè byen imobilye yo ki gen anpil enfliyans nan Somerville, nou bezwen yon vwa nouvo ki pral kanpe devan enterè espesyal yo ak goumen pou kenbe Somerville yon kote ki abòdab pou viv ak travay. 

 

[English]
 

"Let's work together for development that serves the needs of our diverse community.
I believe real progressive change starts at home."
Ben Ewen-Campen